w y p e ł n i j  →  A N K I E T Ę


technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniumatematyka.4SP


matematyka.5SP


matematyka.6SP


matematyka.7SP


matematyka.8SP


informatyka.4SP


informatyka.5SP


informatyka.6SP


informatyka.7SP


informatyka.8SP

 publikacja ma charakter non-profit
jej wartość oparta jest na wzajemnym zaufaniu użytkowników
celem publikacji jest udostępnienie wirtualnych materiałów służących do pogłębienia wiedzy informatycznej 
i matematycznej w oparciu o podstawę programową z roku 2017 dla uczniów Szkoły Podstawowej
m.czyzewski@sp189.pl