technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu matematykimatematik.pl

logowanie do platformy

 


publikacja ma charakter non-profit, jej wartość oparta jest na wzajemnym zaufaniu użytkowników
celem publikacji jest udostępnienie wirtualnych materiałów służących do pogłębienia wiedzy
 informatycznej i matematycznej opartej na podstawie programowej z roku 2017
dla uczniów klasy IVb Szkoły Podstawowej nr 189 w Warszawie
m.czyzewski@sp189.pl